Privacyverklaring Stichting Content Wonen

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Content Wonen verwerkt persoonsgegevens van u, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Content Wonen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Content Wonen verstrekt. Stichting Content Wonen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw SVB nummer
 • Uw IBAN nummer
 • Uw BSN nummer


Waarom Stichting Content Wonen gegevens nodig heeft
Stichting Content Wonen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt Stichting Content Wonen uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.


Hoelang Stichting Content Wonen gegevens bewaart
Stichting Content Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en verantwoording af te leggen conform wettelijke bewaartermijnen.


Delen met anderen
Stichting Content Wonen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden:

 • indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • na schriftelijke overeenstemming met u.


Google Analytics
Stichting Content Wonen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Content Wonen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Content Wonen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Content Wonen heeft hier geen invloed op. Stichting Content Wonen heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Content Wonen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar db@contentwonen.nl. Stichting Content Wonen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen
Stichting Content Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Content Wonen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Content Wonen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Content Wonen op via db@contentwonen.nl.
Stichting Content Wonen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17248739 en is als volgt te bereiken:
E-mailadres: db@contentwonen.nl
Website: www.contentwonen.nl