Impressie van het ontwerp

Wie zijn wij

Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking hebben hun krachten gebundeld in Stichting Content Wonen.

 

Doelstelling

Stichting Content Wonen in Eersel is een initiatief van een aantal ouders met als doel het realiseren en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening voor jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Voor deze jongeren is het zelfstandig wonen zonder hulp van derden onmogelijk. Met begeleiding en ondersteuning, georganiseerd vanuit het ouderinitiatief, zijn zij daartoe wel in staat. Na een voorbereiding van vijf jaar zijn in het voorjaar van 2013 de huurcontracten met Woningstichting de Zaligheden getekend. In april 2013 is gestart met de bouw van 11 appartementen en een gezamenlijke woonkamer met keuken aan de Padakker/Spieker in het plan Kerkebogten te Eersel. De oplevering van het complex vond plaats in december 2013. De 11 bewoners huren hun eigen appartement, de professionele begeleiding en zorg wordt geleverd door Lunet zorg en vanzelfsprekend ook door de ouders. De woonlasten worden door de bewoners zelf betaald vanuit hun (minimum) inkomen. Voor de professionele begeleiding en zorg hebben de bewoners een persoonsgebonden budget. Het ouderinitiatief heeft er bewust voor gekozen een gemeenschappelijke ruimte te creëren om daar, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, een prettig sociaal contact tussen de bewoners te bevorderen. De inrichting van deze ruimte komt volledig voor rekening van het ouderinitiatief.

 

AVG

Stichting Content Wonen houdt zich aan de regels AVG. Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de op de website te vinden Privacy Policy. Indien u ons complex betreedt, dient u zich te houden aan de wettelijke regels rondom privacy gevoelige informatie.

 

Werken bij Stichting Content Wonen

Indien je interesse hebt om bij Content Wonen te komen werken mag je een mailtje sturen naar db@contenwonen.nl. Dit kan ook als je op zoek bent naar een stageplaats.
Content Wonen heeft een overeenkomst met Lunet zorg.

Samenwerking

Organisaties en personen die Stichting Content Wonen ondersteunen